czfotogrammetrické mapování
enphotogrammetric mapping
frlever m photogrammétrique
gephotogrammetrische Aufnahme e
ruфотограмметрическая съёмка
skfotogrametrické mapovanie
cz

fotogrammetrické mapování

způsob mapování používající pro podrobné měření polohopisu a výškopisu fotogrammetrické metody (nejčastěji metody letecké fotogrammetrie)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále