czparametr přesnosti (DOP)
endilution of precision
frparamètre m de précision (DOP)
geParameter r der Präzision (DOP)
ruгеометрический фактор ухудшения точности, снижение точности
skparameter presnosti
cz

parametr přesnosti (DOP)

bezrozměrný parametr udávající vliv geometrie prostorového uspořádání družic GNSS a přijímače v konkrétní epoše na přesnost určení polohy. Běžně se používají: parametr horizontální přesnosti (HDOP) a parametr přesnosti polohy (PDOP), méně často i parametr vertikální přesnosti (VDOP), parametr geometrické přesnosti (GDOP), parametr přesnosti času (TDOP). Hodnota DOP roste se zhoršující se geometrií vzájemné polohy družic a přijímače a tím i s klesající přesností určení dané veličiny

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována