czglobální navigační družicový systém (GNSS)
enGlobal Navigation Satellite System
frsystème m satellitaire globale de navigation
geglobales Navigationssatellitensystem s (GNSS)
ruглобальная навигационная спутниковая система
skglobálny navigačný satelitný systém (GNSS)
cz

globální navigační družicový systém (GNSS)

souhrnný termín užívaný k obecnému označení globálních družicových systémů (např. NAVSTAR GPS, GLONASS, Galileo, Compass)

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále