czdvojitá diference
endouble difference
frdifférence f double
geDoppeldifferenz e
ruдвойная разница, двойная разность
skdvojitá diferencia
cz

dvojitá diference

veličina GNSS, odvozená jako aritmetický rozdíl fází nosných vln signálů GNSS, sledujících stejnou dvojici družic. Za prvé je spočítána diference fází získaných každým přijímačem ze signálů první družice. Za druhé se spočítá obdobná diference pro druhou družici. A za třetí je spočítána diference těchto diferencí. Tento postup odstraní všechny chyby hodin družic i přijímačů. Zůstává zde však ambiguita. Dvojité diference se používají především při přesných geodetických měřeních

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále