czmonitorování integrity
enintegrity monitoring
frcontrôle m d'intégrité
geÜberprüfung e der Integrität
ruмониторинг целостности, контроль целостности
skmonitorovanie integrity
cz

monitorování integrity

postup umožňující kontrolovat integritu signálů vysílaných družicemi GNSS. Používá se především pro potřeby letecké navigace

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována