czGLONASS
enGLONASS (GLObalnaja NAvigacionnaja Sputnikovaja Systema)
frsystème m GNSS russe (GLONASS)
geGLONASS
ruглобальная навигационная спутниковая система Росийской Федерации (ГЛОНАСС)
skGLONASS
cz

GLONASS

globální navigační družicový systém budovaný Ruskou federací

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále