czvídeňský sáh
enVienna fathom
frtoise f de Vienne
geWiener Faden r
ru
skviedenská siaha
cz

vídeňský sáh

1 vídeňský sáh odpovídá 1,896484001 metru, 1 metr odpovídá 0,527291556 sáhu, 1 sáh = 6 stop, 1 stopa = 12 palců, tj. 1 sáh = 72 palců

en

Vienna fathom

1 Vienna fathom corresponds to 1,896484001 of a meter, 1 meter corresponds to 0,52791556 of a fathom, 1 fathom corresponds to 6 feet, 1 foot to 12 inches, i.e. 1 fathom to 72 inches

fr

toise f de Vienne

1 toise de Vienne correspond à 1,896484001 m. 1 m correspond à 0,527291556 toise de Vienne, 1 toise égale 6 pieds, 1 pied égal 12 pouces, c'est 1 toise de Vienne égale 72 pouces

ge

Wiener Faden r

Ein Wiener Faden entspricht 1,89644001 m, 1 Meter = 0,527291556 eines Fadens, 1 Faden = 6 Fuss, 1 Fuss = 12 Zoll, d.h. 1 Faden = 72 Zoll.

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována