czzaručený elektronický podpis
ensecure electronic signature
frsignature f électronique certifiée
gezertifizierte digitale Signatur e
ru
skzaručený elektronický podpis
cz

zaručený elektronický podpis

elektronický podpis, který splňuje následující požadavky:

1. je jednoznačně spojen s podepisující osobou,

2. umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě,

3. byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,

4. je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat

en

secure electronic signature

electronic signature fulfilling following requirements:

1. it is connected with the signing person in a unique way,

2. it enables identification of the person signing the message,

3. it was created and connected to the message by means that are under sole control of the signing person,

4. it is assigned to the message in a way that enables the identification of any later modification of the data

fr

signature f électronique certifiée

signature électronique qui remplit conditions suivantes:
1. est liée d'une manière unique à personne qui signe,
2. rend possible d'identifier la personne qui signe le rapport ou message,
3. est crée et ajoutée au message par des moyens sous contrôle exclusif de la personne qui signe,
4. est ajoutée au message d'une manière permettant constater n'importe quelle modification ultérieure des données

ge

zertifizierte digitale Signatur e

eine digitale Signatur, die folgende Bedingungen erfüllt:

1. ist eindeutig mit der unterschriebenen Person verbindet,

2. ermöglicht eine Identifizierung der unterschriebenen Person und ihrer Beziehung zu der Datei,

3. wurde hergestellt und beigefügt zu der Datei mit Mitteln, welche die unterzeichnete Person unter seiner Kontrolle halten kann,

4. ihre Verbindung mit der Datei ermöglicht irgendeine folgende Änderung der Datei festzustellen


Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována