czsouvislý rastr
encontinuous raster
frtrame f continue
gefortlaufender Raster r, zusammenhängender Raster r
ruнеперерывный растр
sksúvislý raster
cz

souvislý rastr

rastrový soubor zobrazující jedno nebo více katastrálních území v souvislém zobrazení s vyrovnanými hranicemi katastrálních území v systému stabilního katastru nebo v S-JTSK po transformaci globálním transformačním klíčem

en

continuous raster

raster file representing one or several Cadastre Units with adjusted boundaries of Cadastre Units in coordinate System of the Stable Cadastre or in the S-JTSK after transformation from Stable Cadastre into S-JTSK carried out by using the Global Transformation Key approved and used for this purpose by the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre

fr

trame f continue

trame numérique représentant une ou plusieurs zones cadastrales ajustées aux limites, soit en coordonnées du Cadastre Stable, soit en système JTSK après transformation effectuée par clé globale de transformation homologuée et employée par l'Office Tchèque de Géodésie, Cartographie et du Cadastre

ge

fortlaufender Raster r, zusammenhängender Raster r

Eine Rasterdatei welche ein oder mehrere Katastergebiete darstellt mit ausgeglichenen Katastergrenzen im System des Stabilen Katasters oder im JTSK System nach einer Transformation aus dem Stabilen Kataster in S-JTSK mit Gebrauch des von dem Tschechischen Amt für Vermessungswesen und Kataster gebilligten Globalschlüssels

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Návod pro převod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení, čj. ČÚZK-1 015/2004-22 
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována