czrekonstruovaný rastr mapového listu
enreconstructed raster of a map sheet
frtrame f reconstruite d'une feuille de carte
gerekonstruierter Raster r eines Kartenblattes
ru
skrekonštruovaný raster mapového listu
cz

rekonstruovaný rastr mapového listu

rastrový soubor transformovaný na ideální rozměr mapového listu s eliminovanou srážkou, umístěný v souřadnicovém systému stabilního katastru

en

reconstructed raster of a map sheet

raster file transformed to true dimension of map sheet with eliminated map sheet shrinkage located in the coordinate System of Stable Cadastre

fr

trame f reconstruite d'une feuille de carte

fichier de trame numérique rendu métriquement juste par correction des déformations de la feuille et exprimé dans le système de coordonnées du Cadastre stable

ge

rekonstruierter Raster r eines Kartenblattes

Eine Rasterdatei weiche an das ideale Format eines Kartenblattes transformiert wurde mit eliminierten Schrumpfung und im Koordinatensystem des Stabilen Katasters.

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Návod pro převod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení, čj. ČÚZK-1 015/2004-22 
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována