czpřevod číselného vyjádření analogové mapy v S-JTSK do digitální podoby
enconversion of numerical data of an analogue map in the JTSK coordinate system into digital form
frconversion f des données numériques d'une carte analogue du système S-JTSK dans un format numérique
geKonversion e von einer numerisch ausgeführten Analogkarte im S-JTSK in eine digitale Form
ru
skprevod číselného vyjadrenia analógovej mapy v S-JTSK do digitálnej podoby
cz

převod číselného vyjádření analogové mapy v S-JTSK do digitální podoby

převod číselného vyjádření analogové mapy do digitální podoby nenáleží do forem obnovy katastrálního operátu. Při převodu číselného vyjádření analogové mapy v S-JTSK do digitální podoby se současně doplňují pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem. Vlastníci těchto pozemků jsou o této skutečnosti uvědoměni. V případě vyložení doplněného souboru popisných informací a souboru geodetických informací k veřejnému nahlédnutí mohou vlastníci doplněných pozemků podat návrh na opravu údajů katastru nemovitostí.

en

conversion of numerical data of an analogue map in the JTSK coordinate system into digital form

it is not a form of renewal of Cadastre documentation. In the course of the conversion of numerical data of an analogue map in the JTSK System into a digital form also the land parcels which have been until then registered only in a simplified way are added.
Owners of these parcels are informed about this fact. If the completed files of descriptive and geodetic data are exhibited in public the owners may file for changes of cadastre data

fr

conversion f des données numériques d'une carte analogue du système S-JTSK dans un format numérique

il ne s'agit pas d'une forme de renouvellement de documents du cadastre. Pendant la conversion numérique des données cadastrales du système JTSK, les terrains enregistrés par méthodes simplifiées sont ajoutés. Les propriétaires de ces terrains sont alors informés de se fait. Quand les inscriptions aux registres et les données cartographiques sont rendues publiques, les propriétaires peuvent déposer des demandes de corrections de ces données cadastrales

ge

Konversion e von einer numerisch ausgeführten Analogkarte im S-JTSK in eine digitale Form

die Konversion von einer numerisch ausgeführten analogen Karte im S-JTSK in die digitale Form gehört nicht zu Erneuerung des Katasteroperates. Während der Konversion der analogen Karte im S-JTSK in digitale Form werden gleichzeitig die Grundstücke, welche bis jetzt in einer vereinfachten Form registriert wurden nachgetragen. Während der Auslage der ergänzten Dokumente haben die Besitzer der nachgetragenen Grundstücke eine Möglichkeit ihre eventuellen Vorwürfe zu Korrektur der Katasterdaten vorzulegen

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována