czorientační mapa parcel
enorientation parcel map
frcarte f d'orientation parcellaire
geÜbersichtskarte e der Parzellen, Orientierungskarte e der Parzellen
ruуказательная карта участков земель
skorientačná parcelná mapa
cz

orientační mapa parcel

tvoří ji zpravidla rastrové obrazy katastrální mapy a map dřívějších pozemkových evidencí přibližně transformované do S-JTSK, doplněné definičními body parcel, budov a vodních děl. Orientační mapa v S-JTSK je do obnovy rastrového obrazu katastrální mapy doplňována informativním zobrazením změn v katastrální mapě

en

orientation parcel map

an Orientation Map of Parcels usually consists of raster images of cadastre map a of maps created for previous real estates registers transformed approximately into the S-JTSK completed by definition points of parcels, buildings and hydraulic structures. Until the raster image of the Orientation Map in S-JTSK is renewed the Orientation Map is updated by an informative representation of changes in the Cadastre Map

fr

carte f d'orientation parcellaire

une carte d'orientation parcellaire consiste en images tramées de cartes cadastrales associées à des registres fonciers précédents, approximativement transformées en système JTSK et complétées par des points de définition de bâtiments et d'ouvrages hydrauliques. La carte d'orientation est régulièrement mise à jour par représentation successifs de la carte cadastrale

ge

Übersichtskarte e der Parzellen, Orientierungskarte e der Parzellen

Eine Orientierungskarte ist eigentlich eine Zusammengesetzte Übersichtskarte die gewöhnlich von Rastenbildern der Katasterkarten oder ehemaliger Evidenzkarten zusammen gesetzt wurde die annähernd in S-JTSK transformiert und mit Definitionspunkten komlettiert sind. Eine Orientierungskarte im JTSK System ist durch Änderungen in der Katasterkarte laufend enthalten.

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována