cznový výměnný formát ISKN
ennew exchange format of the ISKN data
frle nouveau format m d'échange des données ISKN
gedas neue Datenaustauschformat s von ISKN
ru
sknový výmenný formát ISKN
cz

nový výměnný formát ISKN

výměnný formát informačního systému katastru nemovitostí je určen k vzájemnému předávání dat mezi systémem ISKN a jinými systémy zpracování dat. Datový soubor výměnného formátu je textový soubor skládající se z hlavičky, datových bloků a koncového znaku

en

new exchange format of the ISKN data

the New Exchange Format is used for data transfer between the ISKN system and other systems of data processing. The data file of the Exchenge Format consists of the heading, blocks of data and of end character

fr

le nouveau format m d'échange des données ISKN

le nouveau format d'échange est utilisé pour le transfert de données entre le système JTSK et les autres systèmes de traitement des données. Il se compose d'une en-tête, de blocs de données et d'un caractère final

ge

das neue Datenaustauschformat s von ISKN

das Neue Austauschformat des ISKN dient zu Übergabe der Daten zwischen ISKN und anderer Datenverarbeitungssysteme. Die Datei des Datenaustauschformats besteht aus Kopf, Datenblocks und Endzeichen

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována