czautonomní určování polohy
enautonomous positioning
frlocalisation f autonome
geautonome Positionierung e
ruавтономное определение местонахождения (местоположения), автономное позицирование
skautonómne určovanie polohy
cz

autonomní určování polohy

nejméně přesné určování polohy přijímače GNSS; poloha je přijímačem vypočítávána pouze za signálů vysílaných družicemi, tedy bez použití jakýchkoliv korekcí

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále