czatomové hodiny
enatomic clock
frmontre f atomique
geAtomuhr e
ruатомные часы
skatómové hodiny
cz

atomové hodiny

vysoce přesné zařízení, měřící čas na základě rezonanční frekvence atomů, využívající prvky, jako jsou cesium nebo rubidium. Cesiové atomové hodiny vykazují chybu cca 1 s za 150 milionů roků. Družice GNSS obsahuje vždy několik cesiových a/nebo rubidiových hodin

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále