czasociace NMEA
enNMEA (National Marine Electronic Association)
frassociation f NMEA
geNMEA
ruассоциация NMEA
skasociácia NMEA
cz

asociace NMEA

standardizační komise USA , která definuje standardy pro strukturu datových zpráv, obsah a protokoly umožňující propojovat palubní elektronická zařízení na lodích, včetně přijímačů NAVSTAR GPS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále