czasistovaný GPS
enassisted GPS
frGPS m assisté
geassisted GPS
ruА-ГПС
skasistované GPS
cz

asistovaný GPS

technika, která umožňuje určovat polohu přijímače NAVSTAR GPS i při velkém oslabení signálů družic, například v budovách; vychází z přenosu dat navigační zprávy do přijímače jinou cestou, například prostřednictvím GSM sítě

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále