czambiguita, neurčitost, nejednoznačnost
enambiguity, integer ambiguity
frambiguïté f
geAmbiguität e, Vieldeutigkeit e
ruнеоднозначность
skambiguita
cz

ambiguita, neurčitost, nejednoznačnost

celočíselná část počtu period nosné vlny, odpovídajících zdánlivé vzdálenosti mezi družicí GNSS a přijímačem

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále