czalmanach
enalmanac
fralmanach m
geAlmanach r
ruальманах
skalmanach
cz

almanach

sada přibližných parametrů oběžných drah družic GNSS, obsažená v navigační zprávě vysílané družicemi GNSS, kterou přijímač GNSS používá k přibližnému určení poloh těchto družic. Almanach obsahuje informace o všech družicích, vyskytujících se v kosmickém segmentu daného GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále