czzorné pole dalekohledu
enfield of view of telescope
frchamp m visuel de lunette, champ m de vision de lunette
geSehfeld s des Fernrohr
ruполе зрения зрительной трубы
skzorné pole ďalekohľadu
cz

zorné pole dalekohledu

prostor, který oko přiložené k okuláru naráz přehlédne; tento prostor má tvar kužele a je vymezen středem objektivu a okrajem clonky nitkového kříže; silně zvětšující dalekohledy mají menší zorné pole než méně zvětšující; zorné pole teodolitů bývá od 1 do 3 stupňů

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována