czzáměrná přímka (dalekohledu)
enaxis of sight, collimation axis
fraxe m géométrique de lunette
geFernrohrachse e
ruвизирная ось
skzámerná os
cz

záměrná přímka (dalekohledu)

spojnice středu nitkového kříže se středem objektivu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována