cztransformační klíč
enkey of transformation
frclé f de transformation
geTransformationsschlüssel r
ruключ преобразования
sktransformačný kľúč
cz

transformační klíč

rovnice umožňující převod souřadnic z jednoho souřadnicového systému do jiného; v klíči jsou obsaženy hodnoty posunu počátků souřadnicových systémů, stočení souřadnicových os a změna měřítka; k určení tranformačního klíče je potřeba znát nutný nebo nadbytečný počet bodů, jejichž souřadnice jsou známé v obou souřadnicových systémech (identické body)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována