cznivelace x-tého řádu
enx-order levelling, x-order leveling (US)
frnivellement m du x ordre
geNivellierung e der x. Ordnung
ruкласс нивелирования
sknivelačný rad x-tého rádu
cz

nivelace x-tého řádu

nivelační pořady se dělí na pořady I. až IV. řádu podle toho, jaké spojují body a podle požadovaných nároků na přesnost

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována