czmístní síť, lokální síť
enlocal network
frréseau m local
geLokalnetz s
ruместная сеть
skmiestna sieť
cz

místní síť, lokální síť

geogetická síť, která není zahrnuta do platného geodetického referenčního systému. Je budována v místech, kde jsou požadovány zvýšené nároky na přesnost určení polohy bodů, zpravidla pro účely inženýrské geodézie; v Praze byla např. vybudována místní síť pro výstavbu metra s označením S-Praha

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována