czlaboratorní jednotka
enlaboratory unit (a special mode of horizontal angle observation)
frunité f laboratoire (méthode f spéciale d'observation d'angles horizontaux)
geLaboreinheit e
ruлабораторная единица
sklaboratórna jednotka
cz

laboratorní jednotka

uspořádané měření úhlů, při kterém je eliminován nebo snížen vliv chyb soustavy teodolit - pilíř nebo stativ; doba měření laboratorní jednotky je krátká, takže lze předpokládat stejný vliv refrakce; v laboratorních jednotkách se měřily úhly v trigonometrické síti; do triangulační praxe ji zavedl Ing. Josef Křovák v roce 1936; poloviční laboratorní jednotka se používá při paralaktickém měření vzdáleností, její zjednodušení spočívá pouze v měření v jedné poloze dalekohledu z důvodu stejné výšky záměrných terčíků na základnové lati

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována