czkoeficient refrakce
encoefficient of refraction
frcoefficient m de réfraction
geRefraktionskoeffizient r
ruкоеффициент рефракции
skrefrakčný koeficient
cz

koeficient refrakce

poměr poloměru Země ku poloměru kruhové dráhy záměrného paprsku při průběhu atmosférou; zpravidla se volí konstantní poloměr dráhy záměry; refrakční koeficient ovlivňuje zejména průběh záměry nad terénem v důsledku ohřátých vrstev vzduchu; konstantní hodnota je k = 0,1306, ale může nabývat v některých případech i záporného znaménka

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována