czanalogové vyjádření (měřené veličiny)
enanalogue indication
frindication f analogue (de donnée mesurée)
geAnaloganzeige e
ru
skanalógové vyjadrenie (meranej veličiny)
cz

analogové vyjádření (měřené veličiny)

způsob vyjádření naměřené hodnoty prostřednictvím stupnice a ukazatele

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále