czhlavní polohová čára
enmain position line, building main position line
fralignement m
geHauptgrundrisslinie e des Bauwerkes
ruглавная линия застройки
skhlavná polohová čiara
cz

hlavní polohová čára

část půdorysu objektu přiléhající po jedné straně ke komunikaci, popř. k nezastavitelné části pozemku nebo na straně hlavního vchodu, bez architektonických podrobností; z hlediska vytyčování je to jedna, zpravidla delší obvodová strana půdorysu prvního nadzemního podlaží stavebního objektu s prostorovou skladbou

POZNÁMKA - tímto názvem se nahrazuje název "stavební čára"

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále