czhlavní bod trasy
enprincipal track point, principal route point
frpoint m principal de route
geHauptpunkt r der Trasse
ruглавная точка трассы
skhlavný bod trasy
cz

hlavní bod trasy

bod v trase liniové stavby ve vymezené vzdálenosti nebo ve styku dvou směrových prvků trasy (např. přímky a oblouku, dvou oblouků), určující polohu trasy ve vodorovné rovině

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále