czhlavní bod oblouku
enmain point of an arc, main point of curve
frpoint m principal de courbe
geBogenhauptpunkt r
ruглавная точка кривой
skhlavný bod oblúka
cz

hlavní bod oblouku

bod oblouku nutný k vyjádření jeho průběhu; je to např. začátek a konec oblouku

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále