czabsolutní posun
enabsolute shift (displacement)
frdéplacement m absolu
geabsolute Verschiebung e
ruабсолютное смещение
skabsolútny posun
cz

absolutní posun

posun (stavebního objektu) vzhledem ke vztažné soustavě nezávislé na pozorovaném objektu.

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále