cztížnice
enplumb line
frverticale f
geVertikale e
ruотвесная линия
sktiažnica
cz

tížnice

1: v daném bodě tečna k siločáře tíhového pole
2: prostorová křivka, která je kolmá na všechny ekvipotencionální (hladinové) plochy; představuje směr siločar tíhového pole Země

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále