czsiločára
enline of force
frligne f de force, ligne f de champ
geKraftlinie e
ruсиловая линия
sksiločiara
cz

siločára

prostorová křivka kolmá v každém bodě na ekvipotenciální plochu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována