cznormální ortometrická výška
ennormal orthometric height
frcote f orthométrique normale, altitude f orthométrique normale
geoptometrische Normalhöhe e
ruнормальная ортометрическая высота
sknormálna ortometrická výška
cz

normální ortometrická výška

přibližná ortometrická výška odvozená aproximací neznámé střední hodnoty tíhového zrychlení pomocí normálního tíhového zrychlení (viz výškový systém jadranský)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována