czgeopotenciál
engeopotential
frgéopotentiel m
geGeopotential s
ruгеопотенциал
skgeopotenciál
cz

geopotenciál

potenciál zemského gravitačního pole, potenciálová energie jednotkové hmoty, skalární veličina popisující vektorové gravitační pole

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována