czgeodetické souřadnice
engeodetic coordinates
frcoordonnées fpl géodésiques
gegeodätische Koordinaten epl
ruгеодезические координаты
skgeodetické súradnice
cz

geodetické souřadnice

dvouparametrické křivočaré souřadnice na referenčním elipsoidu (také Gaussovy elipsoidické souřadnice)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována