czgeodetická výška, elipsoidická výška (h)
engeodetic height, ellipsoidal height
frhauteur f géodésique, hauteur f ellipsoïdal (h)
gegeodätische Höhe e (h)
ruгеодезическая высота
skgeodetická výška, elipsoidická výška (h)
cz

geodetická výška, elipsoidická výška (h)

vzdálenost bodu od elipsoidu měřená podél kolmice od elipsoidu k tomuto bodu, která je kladná směrem nahoru nebo vně elipsoidu

POZNÁMKA - používá se pouze jako součást trojrozměrného elipsoidického souřadnicového systému a nikdy samostatně

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována