czhnědokopie, argentografická kopie
enargentotype copy
frprocédé m Van Dyke, argentotype m
geVan-Dyke Kopie e
ruаргентографическая копия
skargentografická kópia
cz

hnědokopie, argentografická kopie

kopie na papíru, zcitlivěném vrstvou obsahující soli trojmocného železa a stříbra, vhodná pro negativní kopírování; výsledná barva kopie je hnědá

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována