czhustota rastru, hustota sítě
enscreen density
frdensité f de trame
geRasterweite e
ruлиниатура растра
skhustota rastra
cz

hustota rastru, hustota sítě

počet prvků (bodů, čar) v síti (rastru) na délce rovné jednomu centimetru

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována