czhlavní mapa
enmain map
frcarte f principale
geHauptkarte e
ruглавная карта
skhlavná mapa
cz

hlavní mapa

mapa, která je doplněna jednou nebo více vedlejšími, zpravidla podrobnějšími mapami

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována