czměření směrů ve skupinách
enset of observation, measuring of angles in rounds (UK), measuring angles in sets (US)
frméthode f de mesurage des angles en pair des séquences
gesatzweise Richtungsmessung e
ruизмерение направлений групповым способом
skmeranie smerov v skupinách
cz

měření směrů ve skupinách

měřická metoda, při níž se měří osnova směrů ve dvou řadách, které se liší polohou dalekohledu, smyslem otáčení alhidády a obvykle také limbovým a mikrometrickým kladem

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována