czgeodetická observatoř
engeodetic observatory
frobservatoire m géodésique
gegeodätisches Observatorium s
ruгеодезическая обсерватория
skgeodetické observatórium
cz

geodetická observatoř

komplex zařízení pro vědecké, kontrolní a srovnávací měření v oboru geodezie

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována