czboční záměra
ensideward levelling, sideward leveling (US)
frnivellement m de côté
geSeitenvisurnivellierung e
ruбоковое нивелирование
skzámera stranou
cz

boční záměra

záměry na podrobné body mimo vlastní nivelační pořad

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále