czbod výškopisu
enpoint of hypsography, point of altimetry
frpoint m d'altimétrie
gePunkt r der Höhendarstellung
ru
skbod výškopisu
cz

bod výškopisu

bod výškopisného obsahu mapy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále