czbod polohopisu
enpoint of planimetry
frpoint m de la planimétrie
geplanimetrischer Punkt r
ruконтурная точка
skbod polohopisu
cz

bod polohopisu

bod polohopisného obsahu mapy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále