czfrekvenční pásmo
enfrequency band
frbande f de fréquence
geFrequenzband s
ruчастотная зона
skfrekvenčné pásmo
cz

frekvenční pásmo

část elektromagnetického záření s vymezeným rozsahem vlnové délky, resp. vymezeným rozsahem frekvencí

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále