czbusola
enorienteering compass, compass
frboussole f
geBussole e
ruбуссоль
skbuzola
cz

busola

úhloměrný přístroj k měření magnetických azimutů; podstatou je magnetická střelka, jejíž polohu lze číst na stupnici; používá se k jednoduchým měřením; pro přesnější měření bývá vybavena dalekohledem

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále