czbod základního výškového bodového pole
enpoint of fundamental vertical geodetic control
frpoint m de réseau de nivellement national
gePunkt r des Grundhöhenfestpunktfeldes
ruпункт высотной государственной геодезической сети
skbod základného výškového bodového poľa
cz

bod základního výškového bodového pole

základní nivelační bod a bod České státní nivelační sítě I., II a III. řádu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále