czbod základního polohového bodového pole
enpoint of fundamental horizontal geodetic control
frpoint m de réseau trigonométrique national
gePunkt r des Lagefestpunktfeldes
ruпункт плановой государственной геодезической сети
skbod základného polohového bodového poľa
cz

bod základního polohového bodového pole

bod referenční sítě nultého řádu, bod Astronomicko-geodetické sítě a bod České státní trigonometrické sítě

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále