czzpůsob využití jednotky (bytu nebo nebytového prostoru)
enmode of using the flat or non-residential space
frmode m d'usage d'une unité (d'appartement ou d'espace non habitable)
geVerwendungsart e des einzelnen Wohnraumes oder Nichtwohnraumes
ru
skspôsob využitia jednotky (bytu alebo nebytového priestoru)
cz

způsob využití jednotky (bytu nebo nebytového prostoru)

rozlišení druhů jednotek vymezených v domě s byty a nebytovými prostory podle ustanovení obecně závazného právního předpisu (např. byt, ateliér, garáž atd.)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována